kontakt

generalnie znaleźć nas można na wszystkich zlotach Atari 🙂

a nasze adresy email to:

piter@atarifan.pl  –> Redaktor Naczelny, skład DTP (Calamus SL 2015 Complete Edition), grafika