kontakt

generalnie znaleźć nas można na wszystkich zlotach Atari 🙂

a nasze adresy email to:

[adres chwilowo nieaktywny] Piter –> Redaktor Naczelny, skład DTP (Calamus SL 2015 Complete Edition), grafika

kroll@atarifan.pl –> Z-ca Redaktora Naczelnego, tu wysyłaj teksty do obróbki i korekty (Inkaust) oraz wszelkie zapytania